آرشیو برچسب ها : محاسبه انرژی در ساختمان

انرژی در ساختمان انرژی در ساختمان به ترتیب زیر می‎باشد: الف ـ روشنایی  ۲۵% ب ـ گرمایش و سرمایش ۴۵% ج ـ وسائل و تجهیزات ۱۵% د ـ اتلاف انرژی  ۱۵% میزان قابل توجه ۵۰ مصرف انرژی در ساختمان که ۱۵ درصد آن تلف می‎شود، از یک طرف و میزان ۷۰ مصرف در روشنایی و […]