سیستم مدیریت هوشمند یکپارچه تفکیک مصرف انرژی و آب

تفکیک-مصرف-انرژی-و-آب

تفکیک مصرف انرژی و آب سیستم تفکیک مصرف انرژی و آب که شامل یک دستگاه انرژی میتر و دو دستگاه واترمیتر می‌باشد. به راحتی می‌توان مقدار انرژی سرمایش (چیلرمرکزی) و گرمایش (موتورخانه مرکزی) و آب مصرفی را برای هر واحد محاسبه و با استفاده از سیستم قرائت‌گر مرکزی به تفکیک برای هر واحد اعلام و […]