۰۱دی ۱۳۹۵
عایق بندی حرارتی در ساختمان

عایق بندی حرارتی در ساختمان عایق بندی حرارتی در ساختمان موضوع بسیار مهمی است که در اینجا سعی بر آن است تا با جزئیات و الگوهای مهم ساختمانی نشان داده شود که چگونه می‎توان بدون افزایش قابل توجه هزینه ساخت به اهداف بهینه‎سازی مصرف انرژی در ساختمان دست یافت. بدین منظور می‎بایست کلیه قسمتهای ساختمان […]

۰۲دی ۱۳۹۵
انرژی در ساختمان

انرژی در ساختمان انرژی در ساختمان به ترتیب زیر می‎باشد: الف ـ روشنایی  ۲۵% ب ـ گرمایش و سرمایش ۴۵% ج ـ وسائل و تجهیزات ۱۵% د ـ اتلاف انرژی  ۱۵% میزان قابل توجه ۵۰ مصرف انرژی در ساختمان که ۱۵ درصد آن تلف می‎شود، از یک طرف و میزان ۷۰ مصرف در روشنایی و […]